Keelenõuannete kogu


Euroopa Liidu sõnavõistlus (2014-11-03)


Eesti Keele Instituut, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja ajaleht Postimees kuulutasid 1. novembril 2014 välja sõnavõistluse, mille eesmärk on leida ladusaid ja eestipäraseid sõnu mõistete jaoks, mis tulevad ette Euroopa Liiduga seotud tekstides, kuid mille jaoks head eestikeelset väljendit veel pole.

Uudissõnu on võimalik saata nii sõnavõistluse veebilehe kaudu, meili teel kui ka tavapostiga. Võistluse korraldajad on ette andnud kümme sõna-väljendit, ent iga osaleja võib pakkuda omal algatusel vasteid ka sellistele mõistetele, mida kodulehel nimetatud ei ole. Veebilehe kaudu on igal osalejal võimalik esitada üks omaalgatuslik uudissõna. Kui neid on aga rohkem, siis võib need saata e-kirjaga võistluse projektijuhile (rita.niineste@ec.europa.eu).