Keelenõuannete kogu


Kas Ebola või ebola? (2014-10-31)


Eesti üldkirjakeeles kirjutatakse sõnaühendisse kuuluv kohanimeline täiend suure tähega, nt Pärsia kass, Siberi katk, Siiami kaksikud, Šveitsi juust, Türgi kohv. Samuti Ebola viirus, Ebola viirushaigus, sest Ebola on Kongo jõe lisajõe nimi. Selles nimes on rõhk õigupoolest o-l, nii et hääldus peaks olema [eboola]. Samas on eesti keeles levinud hääldus, kus rõhk on esisilbil: keeletarvitaja hääldab nime Ebola nagu analoogseid la-lõpulisi Eesti kohanimesid (Lehola, Nigula, Vigala).

Sage kasutus on tinginud selle, et põhisõna „viirushaigus“ jäetakse sõnaühendist tihtipeale ära ja ühendi asemel kasutatakse täiendit. Küsimus on sel juhul, kuidas seda sõna kirjutada: kas suure tähega Ebola või väikese tähega ebola.

Võõrnimedest lähtuvaid üldsõnu on eesti keeles tavaks kirjutada häälduspärasel kujul ja väikese algustähega. Näiteks pärinevad kohanimedest šampanja < Champagne, konjak < Cognac, hamburger < Hamburg, moka (või mokakohv) < Moka, teksased < Texas, tüll ’(riidesort)’ < Tulle.

Väiketäheline kirjutus ilmneb ülekaalukalt ka juhtudel, kus kohanimest lähtunud mugandit kasutatakse sõnaühendi tähenduses. Nt Baccarat’ kristall = bakaraa, Bermuda püksid = bermuudad, Bourboni viski = burboon, Paabeli segadus = paabel, Parma juust = parmesan, Pilseni õlu = pilsen, Viini vorst = viiner. Mõni näide on ka suure tähega kirjutamise kohta, nt juustusordid, nagu Camemberti juust = Camembert, Gorgonzola juust = Gorgonzola. Osal neist on olemas ka mugandkujuline variant, nt Roqueforti juust = Roquefort = rokfoor.

Seega võiks küsitud sõna kirjutada mugandina väikese algustähega: Ebola viirushaigus = ebola. Näiteks nakatus ebolasse (või ebolaviirusega), ebolasse haigestunute arv, ebolasse surnud patsient. Ühendit asendav „ebola“ on sageli omakorda täiendiks, väiketäheline kuju lihtsustab liitsõnamoodustust, nt ebolaepideemia (vrd Ebola-epideemia), ebolahaige, ebolahaigestumus (või haigestumus ebolasse), ebolaoht, ebolapatsient, ebolapuhang, ebolasuremus (või suremus ebolasse), ebolavaktsiin, ebolaviirus. Selline mugandvariant sobib üldkirjakeelde, meditsiini oskuskeeles on (praegu veel) Ebola viirus ja Ebola viirushaigus (vt rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni eestikeelne tõlge).

Sirje Mäearu