Keelenõuannete kogu


Rjumotšnajast „shotibaari“ (2014-10-03)


Vene keeles on tore sõna рюмочная (vrd рюмка ’napsiklaas’), mida Jaanus Piirsalu ja Manona Paris on oma Moskva-lugudes tõlkinud topkakohaks, topkabaariks. Vene laen topka (стопка ’viinapits’, vrd сто (грам) ’sada (grammi)’) on õigupoolest samast sarjast, kuhu oleme varem saksa keelest laenanud napsi (Schnaps ’naps, viin’) ja pitsi (Spitzglas ’väike alt ahenev joogiklaas’). Topka või pitsi jagu kanget alkoholi on meil kõnekeeli klahv, klähv, klõmakas, lõuatäis ning neistki ühe puhul on oletatud võõrast algupära. 2012 ilmunud etümoloogiasõnaraamat ei pea siiski usutavaks, et eesti klahv ’lonks, suutäis alkoholi’ tuleks vene murdesõnast глохт ’neelatus, lonks, sõõm; (vee)mulks’.

Nüüd on päevakorral „shotid“ ja „shotiklaasid“. Šotlastega pole siin pistmist, on hoopis inglise shot, mis tähendab väikest alkoholikogust. Selle mõiste jaoks on meil sõnad – nagu eespool näha – ilusti olemas ja uut laenata pole tarvis. Kuid sõnu võidakse laenata ka pisut kitsamas tähenduses, kui neil on laenuandjas keeles. Paistab, et nii on läinud ka „shotiga“, sest Eesti baarides meisterdatakse „shotiklaaside“ sisse väikesi kange alkoholi – või ka ilma alkoholita – kokteile. Need on just enam-vähem nii suured, et soovi korral ühe lonksuga ära juua, mistõttu võiks see kokteililonks eesti keeli olla ka näiteks minikokteil või lonksukokteil. Kui liigitame napse, sobiks kokteiliks segatud napsi nimetuseks kokteilnaps.

Omasõnu otsima paneb muu hulgas asjaolu, et inglise shot’i ei saa eesti keelde otse üle võtta (kuigi nii on tehtud), enne tuleks ta mugandada, sest meie võõrsõnadeski peab hääldus kirjapildiga kokku käima (mitte nii, et kirjutame sh, aga ütleme š). Mugand shot’ist oleks š-ga šott : šoti : šotti või s-iga sott : soti : sotti. On veel „shotiklaas“. Soome võrguallikais on näha vahetegemist klaasi kuju ja mahu järgi: shottilasi on erinevalt snapsilasi’st paksu põhjaga ja ülalt laienev ning mahutab 5–6 cl, snapsilasi maht on 4 cl. Tegelikult on napsiklaasi maht üldse rahvaid pidi erinev, venelaste mõõt on üks suuremaid, sakslaste oma üks väiksemaid ja ingliskeelsetel seal kuskil vahepeal. Selle järgi võiksime rahus jääda truuks kunagisele saksa laenule pits, ning nii nagu meie kokad serveerivad mõnel pidulikul puhul oma soolase- või magusaampse pitsidest, nii võiks meie baarmenid pitsidest pakkuda ka mahla või kange alkoholi lonkse, olgu nad siis puhtal kujul või kokteiliks segatuna. Baari, mis muude napside kõrval müüb ka kokteilnapse, võiks aga edaspidigi nimetada lihtsalt baariks, sest tavamõistes ongi baar üks (kange) alkoholi müümise ja joomise kohti. Peagu nagu рюмочная.

Maire Raadik