Keelenõuannete kogu


Vegan (2014-09-18)


Eesti täistaimetoitlased kasutavad enda kohta sõna „vegan“. Kas see tuleks panna kursiivi? Kuidas nimetada sellega seotud eluviisi?
Vegan on eestikeelne võõrsõna, mis jääb eesti tekstis püstkirja. Sellega seotud eluviisi nimetuseks sobib veganism või veganlus.

Kas sõna „vegan“ saaks kasutada ka omadussõnana, näiteks vegan ideoloogia, see toit on vegan või suitsetamine ei ole vegan?
Eesti keeles on vegan nimisõna. Omadussõnaks sobib näiteks veganlik või veganistlik: veganistlik ideoloogia, see toit on veganlik, suitsetada pole veganlik, ent võib ka teisiti sõnastada, näiteks see toit sobib veganile, või teha liitsõna, näiteks veganiideoloogia.

Kuidas teha selle sõnaga liitsõnu? Kas õige oleks veganküpsised, vegantoit, veganelustiil, vegankohvik?
Liitsõnade puhul tuleb silmas pidada, et täiendosa vegan on omastavas käändes: veganiküpsised, veganitoit, veganielustiil, veganikohvik jt.