Keelenõuannete kogu


Kuidas käänata pealkirja „Tuhk ja akvaviit“? (2014-08-21)


Kuidas käänata pealkirja, mis koosneb rinnastava sidesõna ja, ning, või vm abil ühendatud nimetavas käändes käändsõnadest? Teisisõnu, kui näiteks Eesti Draamateatri lavateose pealkiri on „Tuhk ja akvaviit“, kas õige on mängivad „Tuhk ja akvaviidis“ või „Tuhas ja akvaviidis“?

Tavaliselt loetelude kohta sellist küsimust ei teki, nt saatsin kirja Reedale, Margitile ja Küllile (mitte „saatsin kirja Reet, Margit ja Küllile“) või veetsin suve Pärnus, Haapsalus ja Tartus (mitte „veetsin suve Pärnu, Haapsalu ja Tartus“). Nagu näeme, saavad käändelõpu kõik loetelu liikmed. Üksnes nelja viimase käände puhul ehk rajavas, olevas, ilmaütlevas ja kaasaütlevas on teisiti: seal jäävad loetelu esimesed liikmed omastavasse, käändelõpu saab üksnes viimane, nt kohtusin Reeda, Margiti ja Külliga.

Sama moodi on pealkirjade käänamisega: käändelõpu saavad kõik loetelu liikmed, seega
Kes mängivad „Tuhas ja akvaviidis“?
Minestamist, šokki ja külmavärinaid tuleb ette ka „Romeos ja Julias“.


Pealkirjade käänamist on pikemalt käsitletud kolmanda keelenõukogumiku artiklis „Ettevaatust! Pealkiri!“.

Argo Mund