Keelenõuannete kogu


Egiidi all (2014-06-19)


Sõna egiid tähendab mütoloogias Zeusi võimsat kilpi, millel oli Medusa pea. Ülekantud tähenduses tähendab see sõna ka kindlat kaitset või eestkostet. Väljendit egiidi all sobib kasutada näiteks siis, kui jutt käib korraldavast või sponsivast organisatsioonist, nagu järgmistes lausetes.
Maijooks peetakse Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all.
Konverents toimub Euroopa Nõukogu egiidi all.
Kodutute rehabilitatsioonikeskus tegutseb Päästearmee egiidi all.


Sõna egiid ei tähenda aga kindlasti juhtlauset, deviisi ega ka mitte teemat. Pakume järgmistele ajakirjandusest leitud lausetele sobivama sõnastuse.

Töötu inimese aeg peaks mööduma tööotsingute egiidi all.
Tööotsingud ei paku kaitset ega kosta kellegi eest. Sobivam sõnastus oleks näiteks Töötu inimese aeg peaks mööduma tööotsingute tähe all või Töötu inimene peaks võtma oma deviisiks tööotsingud.

Vabariigi aastapäeva kontsert toimus justkui egiidi all „Must lagi on meie toal“.
Küllap peeti silmas, et kontsert oli väga tõsine, mitte ei omistatud Juhan Liivi luuletusele kontserti kaitsvat mõju. Paremini sobiks näiteks kontserdi meeleolu oli justkui luuletuses „Must lagi on meie toal“ või kontserdi teema olnuks justkui „Must lagi on meie toal“.

Kevadpidu peeti „Kleitide päeva“ egiidi all.
Siiagi sobiks paremini sõna teema: kevadpidu peeti teemal „Kleitide päev“, kevadpeo teema oli „Kleitide päev“.

Vt ka „Ametniku soovitussõnastik“.

Tuuli Rehemaa