Keelenõuannete kogu


Kuidas küsida? (2014-05-15)


Eestis on hea elada?
Internet nüristab meid?
Eesti firma ajab salajast relvaäri?


Need ajakirjandusest leitud küsilaused on moodustatud nii, et väitlause lõppu on asetatud küsimärk. Suulises kõnes väljendaks sellist küsimust intonatsioon, kirjalikku teksti aga selline sõnastus ei sobi. Eesti keeles oleks soovitatav valida selle asemel kas-küsimus:
Kas Eestis on hea elada?
Kas internet nüristab meid?
Kas Eesti firma ajab salajast relvaäri?


Teenused tulevad kust?
Sinu unistuste päev oleks milline?
Uus rahastamise periood algab millal?


Küsimuse moodustamisel oleks eestipärasem paigutada küsisõna lause algusesse.
Kust tulevad teenused?
Milline oleks sinu unistuste päev?
Millal algab uus rahastusperiood?


Tuuli Rehemaa