Keelenõuannete kogu


Mida arvavad tippjuhid Noored Koolist? (2014-04-28)


Üritustel, kampaaniatel, programmidel, projektidel või muudel ettevõtmistel võib olla nii pealkiri, nimi kui ka nimetus. Kuidas valida sobivaim vormistus?

Nimetus ei nõua jutumärke ega suuri tähti. Nimetust eristab nimest ja pealkirjast see, et nimetus avab oma sisu, lugeja saab nimetusest teada, millest käib jutt, nt elukestva õppe programm, õpetajate kongress, rulluisumaraton, muuseumide aastakoosolek, põhjamaade üliõpilaskooride festival, roheliste rattaretk.

Nime osad kirjutatakse suure tähega, jutumärke ei kasutata. Nime ja nimetust eristab see, et nimi on läbipaistmatu, asjasse pühendamatu inimene ei saa ainult nime põhjal enamasti järeldada, millega on tegu, nt Olümpiakinnas (see on poksiturniir), Nasva Kevad (jalgrattamatk), Bambus (paadiralli), Karsumm (lennumasinate võistlus).

Pealkirjavormistust on soovitatav kasutada siis, kui nime on raske või võimatu käänata – see on kas lause või käändes fraas. Pealkiri pannakse jutumärkidesse ja suurtäht on ainult esimese sõna alguses. Et siduda sellist pealkirja muu tekstiga, tuleb sellele lisada liigisõna ja käänata seda.

Käisime fotonäitusel „Eesti tee vabadusele“.
Tule talgupäevale „Teeme ära“.
Esitage konkursi „Tähed särama“ osalemistaotlus.
Kampaaniat „Tallinn aitab“ on tehtud kolm korda.

Kuidas teha korda selle keelenõuande pealkiri?

Kõige paremini sobib pealkirjamall:
Mida arvavad tippjuhid programmist „Noored kooli“?

Tuuli Rehemaa