Keelenõuannete kogu


Ukraina nimede kirjutamine (2014-03-19)


Ukraina nimesid kirjutatakse ukraina-eesti tähetabeli alusel, mille on heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond; seda on 2009. a lihtsustatud. Viidatud dokumendis leiab ka juhised, kuidas teisendada eesti transkriptsiooni ingliskeelsetes tekstides leiduvad nimekujud. Ukraina, sh Krimmi kohanimesid saab üle kontrollida Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist.