Keelenõuannete kogu


Saame tuttavaks – ohutu-tüüpi võõrsõnu (2014-03-06)


Ohutu-tüüpi sõnad kannavad ÕS 2013-s tüübinumbrit 1. Sõna ohutu käändub peakäänetes nii: ohutu, ohutu, ohutut, ohutusse, ohutute, ohutuid, ohututesse ~ ohutuisse.

Ohutu-tüüpi võõrsõna on näiteks video, mida käänatakse selle video, seda videot, nende videote, neid videoid, nendesse videotesse ~ videoisse. Samamoodi käänduvad ka võõrsõnad rodeo, hetero, imago, indigo, eskimo, maestro.

Ohutu-tüüpi jaapani laenu karate käänatakse selle karate, seda karatet, nende karatete, neid karateid, nendesse karatetesse ja karateisse. Selle tüüpsõna järgi käänatakse ka mitmeid teisi jaapani laene, nagu anime, kimono, judoka, sudoku.

Tuuli Rehemaa