Keelenõuannete kogu


Kuidas tarvitada arvutisõna manus? (2013-11-29)


Sõna manus kasutatakse arvutiterminoloogias inglise attachment’i vastena. See märgib koos elektronposti sõnumiga saadetavat kinnistatud faili. Kuidas tarvitada seda sõna lauses?

Seletava sõnaraamatu artiklis manus on näide Saatke täidetud avaldus manusena e-posti aadressil (manus olevas käändes). Võimalikud on ka muud vormid. Lisame mõne näite.

Saadan, edastan, esitan info, nimekirja, andmed meili manuses ’kinnistatud failis’ ~ manusega ’kinnistatud failiga’ ~ manusena ’kinnistatud failina’.
Ürituse toimumise täpsem info on lisatud manusesse ~ manusega ~ manusena.
Pöördumine, nimestik, lisainfo on manuses.
Lisadokumendid salvestatakse avalduse juurde manusena.

Tähenduses ’e-kirjale faili lisama’ sobib kasutada verbi manustama, nt Palun vaadake läbi manustatud dokument, ent on võimalik öelda samuti Palun vaadake läbi (meilile) lisatud dokument. Kahjuks on vahel näha vormi „attachitud“, ent see ei vasta eesti õigekirjareeglitele.

Vt ka „Ametniku soovitussõnastik“.