Keelenõuannete kogu


Soe söök, kodune töö ja vaba aeg (2013-11-11)


Omadussõna (vastab küsimusele missugune?) kirjutatakse järgnevast nimisõnast üldiselt lahku, nt värske kala, soe söök, kuiv vein. Omadus- ja nimisõna kokkukirjutamiseks peab olema mingi põhjus, nt sõnatähenduse kitsenemine, vrd vana ema ja vanaema ’ema või isa ema’, uus aasta ja uusaasta ’1. jaanuar’.

Sellised omadussõnad, millel on liide, kirjutatakse nimisõnast lahku, nt
lik-liitega: harilik pliiats, kohalik omavalitsus, kohalikud valimised, looduslik jää;
line-liitega: roheline salat, värviline paber, füüsiline julgeolek, tehniline tugi;
ne-liitega: kodune töö (vrd kodutöö), õhtune õpe (vrd õhtuõpe), alkohoolne jook (vrd alkoholjook), punane vein (vrd punavein), vaimne vägivald, sotsiaalne kaasatus;
tu-liitega: vahetu lähedus (seesütlev vahetus läheduses).

Üldreegli alla kuuluvad ka niisugused sõnaühendid nagu vaba aeg ja vaba päev (seega kirjutada lahku). Kas kokkukirjutussoovi on põhjustanud ekslik analoogia sõnadega tööaeg ja tööpäev? Tuleb tähele panna, et täiend töö on nimisõna, mitte omadussõna.

Selliseid vaba aja ühendeid, millele liitub veel mõni nimisõna, võib kirjutada nii kõik lahku kui ka kõik kokku, nt vaba aja mess ~ vabaajamess, vaba aja üritus ~ vabaajaüritus, vaba aja keskus ~ vabaajakeskus, vaba aja jalatsid ~ vabaajajalatsid, vaba aja püksid ~ vabaajapüksid, vaba aja rõivad ~ vabaajarõivad, vaba aja kaubad ~ vabaajakaubad. Kokkukirjutamine rõhutab eseme või nähtuse liiki (vrd nt vaba aja veetmine, mis on ainult lahku, sest see pole veetmise liik). NB! Variandid „vaba-aja rõivad“ ja „vabaaja rõivad“ pole normikohased, õige on kirjutada kõik sõnad kas lahku või kokku.

Reegleid ja lisanäiteid on võimalik uurida „Eesti keele käsiraamatust“.