Keelenõuannete kogu


Pühapäeval, 22. septembril (2013-09-23)


Kuidas komastada lause „Pühapäeval 22. septembril algas kalendrisügis“?

Selles lauses on kaks samatähenduslikku ajaväljendit ehk tähendusmahult võrdset ajamäärust: pühapäeval ja 22. septembril. Reeglite järgi tuleb nende vahele koma, seega Pühapäeval, 22. septembril algas kalendrisügis. Koma jääb alles ka muudes käänetes, nt Reedet, 4. oktoobrit me ei unustanud. Võistlustöid oodatakse esmaspäeva, 7. oktoobrini.

„Eesti keele käsiraamatu“ 3. trüki järgi on olemas rööpne komastusviis. Kui pidada kuupäeva pühapäeval, 22. septembril järellisandiga fraasiks, tuleb toimida järellisandi komastamise reeglite järgi ning lisada teinegi koma, niisiis Pühapäeval, 22. septembril, algas .. Seega oleneb koma kasutamine kuu nimetuse järel kirjutaja soovist.

Kindlasti ei tule koma kuupäeva ja kellaaja vahele, sest need hõlmavad üksteist (kellaaeg n-ö mahub kuupäeva sisse). Nt Pühapäeval, 22. septembril kell 23.44 algas kalendrisügis. Ootame teid kolmapäeval, 2. oktoobril kell 11. Esimene saade oli eetris 11. märtsil kl 19.35.