Keelenõuannete kogu


Luksuslikem laev, sõbralikem rahvas, õnnelikem inimene (2013-08-29)


Kas omadussõna sõbralik lühike ülivõrre on sõbralikuim, sõbralikeim või sõbralikem?

Astmevaheldusliku lik-lõpuga omadussõnade lühikese ülivõrde lõpus on kirjakeeles -likem. -likem on kahesilbiline ja teisevälteline ning eesti keele häälikureeglite järgi ei tohi selle teises silbis olla diftongi ehk kaksiktäishäälikut (ei, ui).

Lühikest ülivõrret saab sageli moodustada mitmuse osastava vormi järgi, näiteks punaseid > punaseim, olulisi > olulisim, turvalisi > turvalisim. lik-lõpuliste mitmuse osastav on diftongita – sõbralikke, õnnelikke –, järelikult ei ole diftongi ka sama sõna lühikeses ülivõrdes – sõbralikem, õnnelikem. Tähele tuleb panna, et mitmuse osastav on kahe k-ga, aga lühike ülivõrre on ühe k-ga.

Mõned näited lik-lõpuliste omadussõnade lühikese ülivõrde kasutusest.
• Tallinna saabus maailma luksuslikem lõbusõidulaev (kõige luksuslikum).
• Ka nõudlikem ostja leiab meie poest just endale sobiva ja parima kauba (kõige nõudlikum).
• Bali saarel elab väidetavalt maailma sõbralikem rahvas (kõige sõbralikum).
• Jaan Tätte kohtas Vanuatu saartel maailma õnnelikemaid inimesi (kõige õnnelikumaid).
• Avati maailma taimede täielikem nimestik (kõige täielikum).
• Toomkiriku varemeist leitud hauaplaat oli Tartu arheoloogiasuve üllatuslikem leid (kõige üllatuslikum).
• Loodan, et edaspidi on meie klass kooli eeskujulikem (kõige eeskujulikum).

Kellele lühike ülivõrre aga harjumatu tundub, kasutagu julgesti kõige-ülivõrret (kõige + keskvõrre): kõige luksuslikum, kõige sõbralikum, kõige õnnelikum jt.