Keelenõuannete kogu


Kontrollige, et .. Kontrollige, kas .. (2013-08-05)


Millises kõneviisis kasutada kõrvallause öeldist, kui lause algab sõnadega „Kontrollige, et .. “ ja „Kontrollige, kas .. “? Keeletarvituses on kujunenud omad tavad: sõna et puhul on kõrvallauses harilikult tingiv kõneviis, sõna kas puhul kindel kõneviis.

Kontrollige, et kangad asetseksid paralleelselt.
Kontrollige, kas kangad asetsevad paralleelselt.

Kontrollige, et seade oleks maandatud.
Kontrollige, kas seade on maandatud.

Kontrollida, et pakend oleks terve.
Kontrollida, kas pakend on terve.

Kontrolli, et pass võetaks kaasa.
Kontrolli, kas pass võetakse kaasa.


Sama seaduspära on ka muude tegusõnade puhul.

Veenduge, et komplekt töötaks.
Veenduge, kas komplekt töötab.

Jälgi, et kõik saaks korda.
Jälgi, kas kõik saab korda.