Keelenõuannete kogu


LED ja leed (2013-03-08)


Suurtähtlühendeid, mida saab lugeda sõnana, võidakse hakata ka kirjutama sõnana. Nii on tulnud AIDSi kõrvale aids, UFO kõrvale ufo jm.

Üks uuem näide on valgusdioodi märkiva suurtähtlühendi LED (inglise light-emitting diode ’valgust kiirgav diood’) sõnaks saamine: leed. Ehkki kummitab homonüümia sõna leedi vormidega, ei tasu seda selge konteksti korral peljata.

Nii võib valgusdioodlambi ~ LED-lambi ja valgusdioodnäidiku ~ LED-näidiku kõrval tarvitada sõnu leedlamp ja leednäidik. Need sõnad esitab ka ÕS 2013.