Keelenõuannete kogu


Keeletoimkond väliskohanimede kirjutamisest (2013-01-23)


Emakeele Seltsi keeletoimkond on oma kodulehel tutvumiseks 1. märtsini 2013 välja pannud otsuse kavandi väliskohanimede kohta. Käsitletakse bulgaaria, korea, pärsia, ukraina ja valgevene latinisatsiooni ning üksiknimede, sh riiginimede mugandamist. Viimaste kohta oodatakse kõigi arvamusi. Teema ajendiks on 2013. a ilmuva õigekeelsussõnaraamatu kohanimevalimiku ajakohastamine.

Ühtlasi on avaldatud ajaloosündmuste nimetuste õigekirja puudutava otsuse lõpptekst.