Keelenõuannete kogu


30 aastat punktita lühendamist (2012-12-11)


22. detsembril 1982. aastal võttis vabariiklik õigekeelsuskomisjon vastu uued lühendireeglid, mis kehtivad praegugi. Tuletame lühidalt meelde mõned toonased reeglimuudatused.
• Väiketähtlühendi lõppu võib soovi kohaselt kas panna punkti või jätta see panemata. Lühendamise eesmärgiga paremini kooskõlas on punkti ärajätmine.
• Uus reegel soovitab katkendlühendile (näit, joon) eelistada valiktähtlühendit (nt, jn).
• Kui sõnaühendi lühendamisel tekkinud punktita lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga, siis on soovitatav lühendi sisse panna sõnavahet märkivad punktid: s.a (sel aastal), v.a (väga austatud). Sisepunktide järele tühikut ei tule.
• Suurtähtlühendi lõppu ega sisse punkti ei panda. Soovi korral võib punkti ära jätta ka initsiaali järelt: THI, BB.

Vaata ka „Eesti keele käsiraamatu“ ptk „Lühendamine“ ning keelenõuandeid suurtähtlühenditest ja väiketähtlühenditest.