Keelenõuannete kogu


Ahelliitsõnadest (2012-11-09)


Ahelliitsõnades, milles põhisõnaga on liidetud mõni fraas või lühilause, pannakse sidekriipsud kõigi sõnade vahele, näiteks aega-küll-meeleolu, anna-mulle-andeks-naeratus, vaatab mis-see-minusse-puutub-näoga pealt (näited eesti keele käsiraamatust).

Nagu neistki näidetest näha, on eesti ahelliitsõnad pigem stiililt silmatorkavad juhumoodustised. Inglise keel (kus põhisõna jääb lahku) kasutab seda moodustustüüpi rohkem ja neutraalsemalt, ka oskussõnavaras. Seetõttu tasub tõlkides enne ahelliitsõna tekitamist mõelda, kas eesti keeles ei leidu sobivamat vastet või väljendusvõimalust.

Mõned sõnad ja väljendid võrdluseks:
know-how – oskusteave
value-added tax – käibemaks, lisandväärtusmaks
dial-up service – sissehelistusteenus
hands free device, handsfree – vabakäeseade
all-in-one computer – kompaktarvuti
win-win solution – kõiki rahuldav, kõigile soodne lahendus
wait-and-see attitude – äraootav hoiak

Tiina Leemets