Keelenõuannete kogu


Stent ja stentima (2012-09-17)


Kuidas oleks parem käänata sõna stent, kas stent : stendi : stenti (aga siis ühtib osa käändeid sõnaga „stend“) või stent : stenti : stenti?

Sõna stent (veresoont laiendav toruke) käänatakse astmevahelduslikult: omastav kääne on stendi ja osastav stenti. Asjaolu, et sõnade stend ja stent omastav kääne on ühtemoodi, ei tohiks segada (nt ka tigu ja tegu omastav kääne on teo, madu ja magu on omastavas käändes mõlemad mao jts). Soovitame vältida seda tüüpi sõnade käänamist sõna tank eeskujul (tank : tanki : tanki), sest tank on erand.

Tegusõna on stentima, selle da-tegevusnimi on stentida, oleviku ainsuse 1. pööre stendin, tud-kesksõna stenditud.