Keelenõuannete kogu


Keeletoimkonna otsused mõnede õigekirjareeglite kohta (2012-06-25)


Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel on koos selgitustega avaldatud keeletoimkonna 11. juuni 2012. a otsused, millega täpsustatakse õigekirjareegleid.

Ajaloosündmuste puhul soovitatakse edaspidi kasutada tavalist nimetustele omast malli, st kirjutada need väiketäheliselt, v.a nimetustes sisalduvad muud isiku- või kohanimed (näiteks araabia kevad, külm sõda, lahesõda, teine maailmasõda). 3.9.2012: reeglit arutatakse ajaloolastega veel kord. 6.11.2012: keeletoimkonna ja ajaloolaste ühistöörühma ettepanek tuleb arutusele 16.11 koosolekul.

Ühend- ja väljendverbide kokku- ja lahkukirjutamise reeglistiku suurim muudatus on selles, et kui varem oli normikohane kirjutada kas lahku või kokku üksnes täiendina või öeldistäitena esinevad ühend- ja väljendverbide kesksõnavormid (äraminev või ära minev külaline), siis reegliparandusega laiendati seda kahtpidi kirjutamist ka mine-, ja- ja lt-liitelistele vormidele: allakukkumine või alla kukkumine, juuresolija või juures olija, silmahakkavalt või silma hakkavalt.

Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglistikus täiendati nende sõnade loetelu, mida võib normingu kohaselt mitut moodi kirjutada: kas või ~ kasvõi, just nagu ~ justnagu, just nimelt ~ justnimelt, kui tahes ~ kuitahes, mis tahes ~ mistahes, võib-olla ~ võibolla.