Keelenõuannete kogu


Moodne null (2012-06-18)


Null tuleb ladina sõnast nullus, mis tähendab ’ei miski, ei ükski’. Nulliga väljendatakse tühja hulka, olematust, liitsõnades ka algseisu, algpunkti mingil mõõteskaalal: nullmeridiaan, nullpunkt. Kõnekäändudes väljendab null ka midagi tähtsusetut, viletsat, kehva: olen tema jaoks ümmargune null.

Viimasel ajal on nullist saanud moesõna, millega püütakse näidata kõikvõimalike asjade puudumist. Hea oleks aga mitte unustada ka teisi eesti keele väljendusvõimalusi:
meedia huvi oli null – meedia ei tundnud mingit huvi;
sai .. valimisel null häält – ei saanud ühtegi häält;
vastu oli null komisjoniliiget – vastuhääli ei olnud; ükski komisjoniliige ei hääletanud otsuse vastu;
teenustasu on null eurot – teenustasu ei ole; ilma teenustasuta;
intressimäär on 0% – intressi ei võeta.

Ja veel üks võimalus väljenduda eestipärasemalt: kümne aasta tagusel sõnavõistlusel pakuti nulltolerantsi asemele sõna täisleppimatus.