Keelenõuannete kogu


Parlamentäär, liige ja saadik (2012-06-06)


Sõna parlamentäär on õigekeelsussõnaraamatu järgi ’sõjasaadik, vastasega läbi rääkima saadetud isik’. Keelekorraldajad ei soovita seda kasutada tähenduses ’parlamendi liige’.

Kelle kohta sobib öelda parlamendi saadikud?

Meenutagem seika (põhjalikumalt vt ajakiri Õiguskeel, 1995, nr 3), et eesti keeles teeme vahet sõnadel liige ja saadik. Parlamendil, linna- ja vallavolikogul ning muudelgi valitavatel kogudel on liikmed. Nad on ühtlasi rahvasaadikud, st nad on isikud, kelle rahvas on valinud ja saatnud end esindama. (Võib tarvitada ka lane-tuletisi riigikogulane, volikogulane, linnavolikogulane, vallavolikogulane. Uno Liivaku on „Väikeses soovitussõnastikus“ andnud parlamendi liikme kohta tuletise parlamentlane.)

Parlamendi saadikud võib öelda nende inimeste kohta, kelle on end esindama saatnud parlament. Sama kehtib volikogu saadikute kohta: need on volikogu liikmed, kes on saanud ülesande esindada volikogu näiteks välismaal.