Keelenõuannete kogu


Kas direktor Sepale või direktorile Sepp? (2012-04-23)


Kumba osa käänata isikunimetarindites: kas ametit, auastet, teaduskraadi, tiitlit, sugulusvahekorda vm väljendavat sõna ehk lisandit või isikunime?

Isikunime peab käänama alati, kui lause seda nõuab, nt
Leppisin kokku kohtumise sekretär Anneli Kaasikuga (mitte „sekretäriga Anneli Kaasik“).
Vald määrab toetuse õpetaja Marje Uuspõllule (mitte „õpetajale Marje Uuspõld“).
Sõna anti direktor Sepale (mitte „direktorile Sepp“).
Õpilasest Männist saab tulevikus hea autojuht (mitte „õpilasest Mänd“).
Sain vendadelt Tõrudelt kirja (mitte „vendadelt Tõrud“).
Avaldan tänu juhendajatele Mari Metsale ja Jüri Kasele (mitte „juhendajatele Mari Mets ja Jüri Kask“).
(kutsel:) Marko Mets abikaasa Krista Metsaga ~ Marko Mets abikaasa Kristaga (mitte „Marko Mets abikaasaga Krista Mets“).

Miks on õige sekretär Anneli Kaasikuga, aga õpilasest Männist ja vendadelt Tõrudelt? Seda teemat ehk nime ees seisva lisandi ühildumist nimega on käsitletud „Eesti keele käsiraamatus“, Sirje Mäearu artiklis „Ühildumisjuttu“ ajakirjas Õiguskeel (vt osa „Isikunimed lisanditarindis“) ja ka varasemas lühinõuandes.