Keelenõuannete kogu


Laen- ja tsitaatsõnade õigekiri (2005-09-08)


Keelenõuandest küsitakse ikka ja jälle, kuidas eesti keeles käänata „igapäevaelus hädavajalikke“ ingliskeelseid sõnu workshop, marketing, e-mail, blister ja teisi.

Puhtvõõrkeelseid (nt inglise, ladina) sõnu eesti tekstis nimetatakse tsitaatsõnadeks, mida tuleb
1) muust tekstist eristamiseks vormistada teises kirjas, nt kursiivis: halloween, pro forma arve;
2) käänata ülakoma abil: fourchette’ile, sellest show’st;
3) liitsõnas ühendada sidekriipsu abil: benji-hüpped, pardimaksa-mousse.

Paljud võõrkeelendid on eesti keeles muganenud ning tsitaatsõnadest sobivamad, näiteks võiks eelistada võõrsõnu veeb, pitsa, vokk, fliis, kuskuss, meil, lobi vastavatele tsitaatsõnadele web, pizza, wok, fleece, couscous, e-mail, lobby.

Mitmele võõrkeelendile oleme soovitanud eesti vasteid. 2005. aastal on sagedamini küsitud järgmisi:
workshop – õpikoda
catering – toitlustus; peoteenindus; toiduteenus
blister – mullpakend
marketing – turundus
spray – pihus, pihusti, aerosool
talk show – jutusaade, vestlussaade

Suure valiku ingliskeelsete sõnade eestikeelseid vasteid ja mugandeid leiab huviline Tiina Leemetsa artiklitest „Uuemaid inglise laene“ ja „Inglise-eesti pisisõnastik“.

Tuuli Rehemaa