Keelenõuannete kogu


Mida tähendab sõna pakkumus? (2011-11-21)


Sõna pakkumus ei ole uus: see on olemas juba 1930. aasta „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu“ II köites. Samuti võib selle leida kõigist järgmistest õigekeelsussõnaraamatutest kuni 2013. aasta ÕSini. Ometi tekitab see keelend siiani rohkesti küsimusi.

Liitega -mus tuletatud pakkumus on pakkumise kui tegevuse üksikjuhtum, üks konkreetne pakkumine (vrd tellimus, mis on tellimise üksikjuhtum ehk üks konkreetne tellimine). Tiiu Erelt on raamatus „Terminiõpetus“ lk 250 kirjutanud, et pakkumused on nagu lülid pakkumise protsessi ketis.

Konkreetne hinnapakkumine on hinnapakkumus, sama moodi võib rääkida tööpakkumusest, aga protsessi märgivad sõnad hinnapakkumine ja tööpakkumine.

Küsimusele, kas eelistada mus- või mine-tuletist, ei ole võimalik vastata, sest kumbki on õige omal kohal.