Keelenõuannete kogu


Odomeeter, hodomeeter, läbisõidunäidik, läbisõidumõõdik (2011-10-31)


Saksa keeles Kilometerzähler, inglise keeles odometer, vene keeles oдoмeтр, aga kuidas on see väike mõõteriist eesti autondusterminoloogias? Näha on mitut sõnakuju: võõrsõnad odomeeter ja hodomeeter, omasõnad läbisõidumõõdik ja läbisõidunäidik.

„Eesti entsüklopeedia“ 3. köide ja Valguse kirjastuse „Võõrsõnade leksikon“ annavad hodomeetri. (EEs on kaks tähendust: 1. kilomeetriloendur, läbisõidunäidik; 2. sammuloendur.) J. Silveti inglise-eesti sõnaraamatus on inglise hodometer’i ja odometer’i vastetena esitatud hodomeeter, läbisõidunäidik ja sammuloendur.

Euroülikooli inglise-eesti tehnikasõnaraamatu järgi on inglise odometer meil aparaadiehituses odomeeter, autonduses läbisõidumõõdik, mõõtetehnikas teekonnamõõtur. Viimasele on lisatud ka {odomeeter} looksulgudes, mis näitab, et see kuju on ebasoovitatav.

TEA kirjastuse teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat suunab märksõna odometer juurest perambulator’i juurde, mille eesti vasteks on antud mõõteratas.

Eesti keelekorralduses on juba Jakob Hurda ajast peale lähtutud klassikalistest keeltest. Vaidlusalustest võõrsõnakujudest eelistame kreekalähtest sõna hodomeeter, mis koosneb tüvedest hodos ’tee’ ja metreō ’mõõdan’. Kreeka tüve hodos sisaldab ka matemaatikatermin hodograaf ’kõver, mille punktidesse kindlast alguspunktist viivad vektorid kujutavad muutuva füüsikalise vektorsuuruse väärtusi’.

Segaduse vältimiseks soovitame autonduses kasutada Heido Otsa „Autosõnastikus“ pakutud eesti terminit läbisõidumõõdik, mis on läbipaistev ja annab selle väikese riista ülesannet täpselt edasi.