Keelenõuannete kogu


Millal paindlikkus, millal paindlikus? (2011-10-10)


Sõna paindlikkus on nimisõna (küsimus mis?). See on saadud omadussõnale paindlik liite -us lisamise teel. Liide -us liitub tugevaastmelisele tüvele, seetõttu on kõigis vormides kaks k-d, nt avalikkus, kõlblikkus, suutlikkus, tagasihoidlikkus, terviklikkus, tootlikkus, tundlikkus; mõistlikkuse piirides, ametlikkust, asjalikkust, kohusetundlikkust ja täpsust, ei vähenda kõlblikkust, tellija nõudlikkusest, asutuse heatahtlikkusele.

Sõna paindlikus on lik-liitega omadussõna paindlik seesütleva käände vorm (küsimus missuguses?). k-tähtede arv lik-liitelistes sõnades oleneb käändevormist, nt sõna paindlik peakäänded on järgmised: paindlik : paindliku : paindlikku : paindlikku ~ paindlikusse : paindlike (~ paindlikkude) : paindlikke (~ paindlikkusid) : paindlikesse (~ paindlikkudesse). (Sulgudes on vanamoelised vormid.) Nii tuleb kirjutada puudulik hinne, viis keskkonnaohtliku olukorra juhtu, kohusetundliku suhtumise, korralikku kasvatust, lapselikku naiivsust, loomulikku kulumist, rikkalikku kultuurikeskkonda, nõudis täielikku rahu, kohustuslikus kirjanduses, sportlikus õhustikus, sõbralikus koostöös, juhuslikke silte, rahulikke jõule, tervislikke eluviise, õnnelikke aastaid.

Kui kahtlete õigekirjas, võib abi olla likkus- ja lik-tuletiste võrdlemisest, nt metsa tuleohtlikkus (mis?) – mets on tuleohtlikus (missuguses?) seisus.