Keelenõuannete kogu


Õppeaastate kirjutamine (2011-04-27)


Õppeaastate kirjutamiseks on mitu võimalust. Arvude vahel võib kasutada
1) kaldkriipsu, nt 2010/11. õa (punkt on ainult teise arvu järel);
2) mõttekriipsu, nt 2010.–11. õa (mõlema arvu järel on punkt);
3) sidekriipsu, nt 2010.-11. õa (siingi on mõlema arvu järel punkt).

Arvud võib panna ka lühendi järele, ent sellisel juhul punkte pole, nt õa 2010/11 ~
2010–11 ~ 2010-11.

Sama moodi on võimalik kirjutada teatrihooaegu: 2010/11. ~ 2010.–11. ~ 2010.-11. hooaeg või hooaeg 2010/11 ~ 2010–11 ~ 2010-11.