Keelenõuannete kogu


Kas kümme last läksid või läks? (2011-04-18)


Kui lause alus ehk tegija on hulgafraas, mis sisaldab põhiarvsõna (nt kaks, kümme, sada), võib öeldis olla nii mitmuses kui ka ainsuses.

Mitmuslik öeldis on eelistatud, kui hulgafraas on lause alguses või väljendab täpset hulka, nt Kümme last läksid (läks) täna hommikul matkale.

Ainsuslik öeldis on eelistatud, kui hulgafraas paikneb lause lõpus või väljendab ebamäärast hulka, nt Täna hommikul läks (läksid) matkale kümme last. Umbes kümme last läks (läksid) täna hommikul matkale.

Kui arvsõnalisel fraasil on määratlev laiend, on öeldis mitmuses, nt Kõik minu kuus tublit rühmakaaslast jäid nädalavahetusel grippi.

Aluse ja öeldise ühildumise kohta on reeglid „Eesti keele käsiraamatus“, vt §-d SÜ 16, SÜ 17, SÜ 18 ja SÜ 19.