Keelenõuannete kogu


Kas nisutäisterajahu või täisteranisujahu?


Mõlemad on õiged sõnad. See, kumba tekstis kasutada, oleneb liigitusalusest.

Kui töötluse järgi liigitatud jahusid (nt täisterajahud, kroovjahud, lihtjahud) liigitame omakorda viljasordi järgi, saame nisutäisterajahu, nisukroovjahu, nisulihtjahu; rukkitäisterajahu, rukkikroovjahu, rukkilihtjahu jt.

Kui viljasordi järgi liigitatud jahusid (nt nisujahud, rukkijahud) liigitame omakorda töötluse järgi, saame täisteranisujahu, kroovnisujahu, lihtnisujahu; täisterarukkijahu, kroovrukkijahu, lihtrukkijahu jt.

Liitsõna osiste järjestuse kohta lugege ka Tiiu Erelti raamatust „Terminiõpetus“ (lk 276–278).