Keelenõuannete kogu


Kuidas kirjutada vanust? (2011-03-14)


Kas arv ja aastane kirjutada kokku või lahku?

aastane on ne-liitega omadussõna. Reegli järgi kirjutatakse ne-omadussõna arvuga kokku kas tühikuta (25aastane) või sidekriipsuga (25-aastane). Väär on jätta lahku, samuti ei tule järgarvupunkti. Seega pole õige „25 aastane“ ega „25. aastane“.

Tuleb tähele panna, et ka kõik muud käänded peale ainsuse nimetava on vaja kokku kirjutada: 23aastase ~ 23-aastase, 42aastast ~ 42-aastast, 50aastased ~ 50-aastased, 70aastaste ~ 70-aastaste.

25 aasta vanune ja 25 a vanune on õige kirjutada lahku, sest ne-liitega omadussõna ei järgne vahetult arvule.

Kuidas märkida vanusevahemikke?

Vahemike märkimiseks kasutatakse sõna kuni või seda asendavat mõttekriipsu, nt 18- kuni 25aastased ~ 18- kuni 25-aastased ~ 18–25aastased ~ 18–25-aastased.

Kui vahemik hõlmab kahte kõrvuti jäävat vanust, võib kirjutada sõnaga ja või panna arvude vahele sidekriipsu, nt 18- ja 19aastased ~ 18- ja 19-aastased ~ 18-19aastased ~
18-19-aastased. Võimalik on samuti kuni-sõna või mõttekriipsuga vormistus (nagu eelmises lõigus): 18- kuni 19aastased ~ 18- kuni 19-aastased ~ 18–19aastased ~ 18–19-aastased.

Kas seitsmeaastane või 7aastane ~ 7-aastane?

Eesti keeles on juhis, mille järgi kirjutatakse arvud 1–10 tekstis sõnaga, seega tuleks kirjutada ka kolmeaastane, kahe- ja viieaastane, seitsmeaastane. Kui tekstis on muidki arve, mis on kümnest suuremad, võib kirjutada numbritega ka 1–10, nt Naisel on 7aastased ~ 7-aastased kaksikud pojad ja 13aastane ~ 13-aastane tütar.