Keelenõuannete kogu


Lisaks mööblile, parem: peale mööbli (2010-06-30)


ÕS-i artiklis lisa on lause „Lisaks mööblile, parem: peale mööbli on müügil vaibad ja valgustid“. Artiklis peale on õpetus „Peale minu on veel teisi, parem kui lisaks minule“. Need näited ei tähenda, nagu oleks tarind lisaks + alaleütlev või sõna lisaks halb. Halb on, et konstruktsiooni tarvitatakse väga tihti ja seetõttu kipuvad ära kaduma sünonüümsed võimalused. Toome tekstidesse vaheldust! Kuidas seda teha?

1. Paneme sõna lisaks ja alaleütleva käände asemele peale ja omastava käände, nt

See kehtib lisaks Eestile veel Tšehhis ja Ungaris. – Parem: See kehtib peale Eesti veel Tšehhis ja Ungaris.

2. Kasutame tarindit omastav + kõrval, nt

Koolid tutvustavad lisaks mõisa ajaloole ja tänapäevale ka õpilastöid. – Parem: Koolid tutvustavad mõisa ajaloo ja tänapäeva kõrval ka õpilastöid.

3. Tõstame sõna lisaks alaleütleva käände järele, nt

Lisaks koolile käib poiss rahvatantsuringis. – Parem: Koolile lisaks käib poiss rahvatantsuringis. (ÕS-i näide artiklis lisa on „Käib päevatööle lisaks öövalves“.)