Keelenõuannete kogu


Ohjeldagem sõna osas tarvitust (2010-05-25)


Bürokraatiakeele mõjul on levinud paberlik tarind omastav + osas. Selle asemel, et takerduda stampidesse, saaks väljenduda vaheldusrikkamalt, sama mõtet võib väljendada näiteks kaassõna või käändsõnaga.

Sotsiaalkaitse tagamise osas on Eesti ELi punase laterna rollis. → Sotsiaalkaitse tagamises või tagamise poolest ..
Mul on küsimus ühe sõna osas. → .. ühe sõna kohta.
Tants on meie mail au sees ja mitte ainult laste osas. → .. laste hulgas ~ seas.
Arutelu toimus ka komisjonile esitatud rahaliste taotluste osas. → .. rahataotluste üle. Arutati ka komisjonile esitatud rahataotlusi.


Vahel sobib osas-tarindi asemele omastavaline eestäiend, nt

Toodangu omahind kujunes nende toodete osas madalamaks kui eelmisel aastal. → Nende toodete omahind kujunes madalamaks kui eelmisel aastal.
Maanteede osas korraldab lumetõrjet kohalik omavalitsus. → Maanteede lumetõrjet korraldab kohalik omavalitsus.


Võimalusi on veelgi.

Kaubakoguste osas erilisi muutusi varasemate aastatega võrreldes pole. → Kaubakogused pole varasemate aastatega võrreldes eriti muutunud.

Vt sõna osas ka ÕS-is ja „Ametniku soovitussõnastikus“. Ajakirjas Oma Keel (2015, nr 1) on ilmunud samal teemal Helika Mäekivi artikkel.