Keelenõuannete kogu


VÄIKETÄHTLÜHENDITEST (2010-05-06)


Kuidas käänata väiketähtlühendit?

Selleks, et väljendada väiketähtlühendi käänet või mitmust, tuleb lühend täissõnana välja lugeda ja lisada lühendile sidekriipsuga vastav käändelõpp või mitmuse tunnus või mõlemad: numbrite – nr-te, lehekülgede – lk-de, aastatel – a-tel, aastail – a-il, filoloogiadoktorite – fil-dr-te.

Paragrahvid ei ole §§, vaid §-d, punktid või päevad ei ole pp, vaid p-d.

Sõna astmevaheldus lühendit ei muuda, nt lõige lühendatakse lg ja käändelõpp lisatakse ikka samale lühendile: lõikele on lg-le (mitte „lk-le“).

Millal tuleb lühendi lõppu punkt?

Üldkasutatavate eesti lühendite lõppu punkti panema ei pea. Kirjutada eesti lühendeid ilma lõpupunktita on lubatud alates 1982. a, ent lühendada võib ka vana reegli järgi ehk lõpupunktiga. Tuleb vaid tähele panna, et ühes tekstis, väljaandes jne oleks lühendid esitatud ühtede ja samade põhimõtete alusel.

Teiskeelsete lühendite puhul tuleb punkti pannes järgida vastava keele tava.