Keelenõuannete kogu


Mõttekriips või sidekriips (2009-12-18)


Kas paaride vahele käib mõttekriips või sidekriips?
Ühesõnaliste paaride vahele pannakse sidekriips: Molotovi-Ribbentropi pakt, Leedu-Poola piir.
Vahemaade puhul võib kasutada nii mõtte- kui ka sidekriipsu: Tallinna-Tartu maantee ~ Tallinna–Tartu maantee.
Kui üks rinnastatud täienditest on mitmesõnaline või sidekriipsuga, pannakse nende vahele tühikutega mõttekriips: USA – NSV Liidu maavõistlus, Tallinna – Kohtla-Järve bussiliin.

Kuidas kasutada mõttekriipsu numbrite vahel?
Sõna kuni asenduseks kasutatakse ilma tühikuteta mõttekriipsu: 5.–7. klassi poisid, 12.00–13.30, 1000–1500 elanikku, 3–6aastased lapsed, 1990.–1995. aastal jne.

Kuidas kasutada kriipse kuupäevades?
Numbrite vahele tuleb tühikuteta mõttekriips: 5.–26. jaanuarini; 15.03.–23.05.2004.
Kõrvutiste kuupäevade vahele võib panna ja või sidekriipsu: 4. ja 5. novembril ~ 4.-5. novembril.
Kui kuupäevas on tühik, on ka mõttekriips tühikute vahel: 18. märts – 20. aprill. Kohakäändes vormistatud kuunimetuste puhul on kriips tarbetu: 5. jaanuarist 25. veebruarini, 2000. a märtsist 2003. a novembrini.

Mõttekriipse on kahe pikkusega, kumba eelistada?
Levinud on lühem mõttekriips, ent kriipsupikkuse eristamine, välja arvatud mõtte- ja sidekriipsu eristus, ei kuulu õigekirjasse.

Kas mõttekriips jääb tekstis rea lõppu või lükkub uue rea algusesse? Aga sidekriips?
Lugeda on mugavam, kui mõttekriips jääb eelmisele reale, kuid lahkukirjutatav mõttekriips uue rea alguses ei ole samuti suur viga. Kokkukirjutatav mõtte- või sidekriips (nt numbrite vahel) jääb eelmise rea lõppu.