Keelenõuannete kogu


Skype ja Google (2009-06-01)


Skype (hääldus [skaip]) kirjutatakse suure algustähega ning seda nime käänatakse häälduse ja kirjapildi lahknemise tõttu ülakomaga, nt omastavas ja osastavas Skype’i, seestütlevas Skype’ist, kaasaütlevas Skype’iga. Tegusõnana, mis väljendab Skype'i tarvitamist, on käibel muganenud tüvega nulltuletis skaipima. (Võõrnimetuletistes on muganenud tüvi erandlik.) See pöördub nagu streikima: skaipima : skaipida : skaibin : skaipisin : skaipinud : skaibitakse : skaibitud.

Interneti otsimootor Google (hääldus [guug(e)l]) käändub ülakomaga nagu Skype, nt omastavas Google’i, osastavas Google’it, seestütlevas Google’ist, kaasaütlevas Google’iga. Google'i kaudu infot otsima on guugeldama. Selle ta-liitelise verbi tüvi jääb kõikides vormides samaks, nt guugeldada : guugeldasin : guugeldanud (vrd hööveldama).

Keelekasutajate tehtud verbide skaipima ja guugeldama kõrval on võimalikud ka pikemad väljendid, nt Skype’i kasutama, Google’iga otsima vm.

NB! Ei Skype ega Google vaja kursiivitamist, sest need on võõrnimed, mitte tsitaatsõnad.