Keelenõuannete kogu


Ametinimetuste algustähest (2009-05-12)


Ametinimetused on eesti keeles väikese algustähega.

Enim on küsijaid huvitanud ministrid: peaminister, haridus- ja teadusminister, siseminister, justiitsminister, kultuuriminister, rahandusminister. Muud näited on õiguskantsler, maavanem, esimees, direktor, peadirektor, tegevdirektor.

Pöördumises jääb ametinimetus väikesetäheliseks, nt

Lugupeetud härra minister!

Kirja lõpus nime all soovitame samuti väikese algustähega ametinimetust, nt

Leopold Luht
direktor