Keelenõuannete kogu


Liitlause lõpumärk (2009-04-28)


1. Rindlause lõpumärk oleneb viimasest osalausest.

Meie otsustasime väsitava kooliaasta lõpetada piknikuga, aga kuidas teete teie?

Matkajad seisid valiku ees: kas jätkata oma teed või puhata paarkümmend minutit?

Nendes lausetes on viimane osalause küsiv ja seetõttu on lause lõpus küsimärk.

2. Põimlause lõpumärk oleneb pealause liigist. Kui pealause on väitlause, on lause lõpus punkt, nt

Tema sõnul tekitas muret teadmatus, miks männid langetati.

Soovime teada, kuidas hangite kliendi kohta infot.

Siinkohal tahakski küsida, miks seda pole tehtud.

Ema küsib, kas see jutt on õige. Vrd otsekõnega lause: Ema küsib: „Kas see jutt on õige?“

Kui pealause on küsilause, lõpeb põimlause küsimärgiga, nt

Kas ta peaks ise tegutsema või lootma, et keegi teda aitab?