Keelenõuannete kogu


Kui ÕSis mõnda sõna pole, kas see siis tähendab, et eesti keeles see sõna puudub? (2009-03-30)


See võib tähendada mitut asja.

1. Sõna on eesti keeles olemas, aga keelekorraldajad ei pea seda sõna mingil põhjusel eesti keelde vajalikuks, nt võib sama asja kohta olla mõni sobivam sõna. Vahel esitab ÕS siiski ka ebasobiva sõna, et selle juurest parema juurde juhatada.

2. Sõna on kitsa kasutusega, nt vähetuntud murdesõna, erialatermin, slängisõna vms. ÕS püüab esitada kirjakeele tuumosa ja väljajäänud sõnad leiab otsija erisõnastikest.

3. Sõna on korrapärane tuletis (nt mine-vorm, tegijanimi, tud-kesksõna, mida võib ise moodustada) või liitsõna (kõik liitsõnad ei mahu sõnastikku).

4. ÕSi tegijatel on see sõna jäänud märkamata. Sellisel puhul võib ÕSi koostajatele keelenõumeili teel märku anda.