Keelenõuannete kogu


Eesti ja eesti (2009-03-10)


Kas Eesti kultuur või eesti kultuur, kas Eesti kirjandus või eesti kirjandus?
Kui Eesti märgib riiki, kohta, siis on õige suur algustäht: Eesti kultuur (nii eestlaste kui ka teiste rahvuste kultuur Eestis), Eesti kirjandus (Eestis ilmunud kirjandus), Eesti kirjanik (Eestis elav kirjanik). Kui jutt käib eestlaste kultuurist ja kirjandusest, siis on õige väiketäht: eesti kultuur, eesti kirjandus (eestikeelne kultuur ja kirjandus), eesti kirjanik (eesti rahvusest kirjanik).

Kas Eesti kroon või eesti kroon, Eesti turg või eesti turg?
Eesti kroon on Eesti riigi raha, seega Eesti kroon. Eesti turg on turustamispiirkond, mis asub Eestis, seega Eesti turg.

Kas eestivenelased või Eesti venelased?
Eesti venelased on venelased, kes elavad Eestis. Niisugune kirjutusviis ei pruugi anda vihjet omaette identiteedile. Kui kirjutame eestivenelased, on see pigem omaette identiteediga rahvarühm (vrd soomerootslased, eestirootslased).