Keelenõuannete kogu


Keelenõu andmebaasis 100 000 küsimust (2009-01-09)


8. jaanuaril 2009 registreeriti telefoninõuannete andmebaasis 100 000. küsimus.

Eesti Keele Instituudis ja selle eelkäijas Keele ja Kirjanduse Instituudis on keelenõu antud instituudi asutamisest, st 1947. aastast alates. 2004. aastast saab nõu küsida ka meili teel.

2003. aastast sisestatakse kõik telefoninõuanded kohe elektroonilisse andmebaasi, rööpselt sisestatakse ka varasemaid nõuandeid. Valikut korduvatest küsimustest näeb aadressil http://www.eki.ee/keeleabi, kui klõpsata linki „Keelenõuvakk“. Otsida saab nii üksiksõnade kaupa kui ka valdkonniti.

2009. aasta 8. jaanuaril registreeriti andmebaasis 100 000. küsimus. Riigiasutuse töötajat huvitas lisandi ühildumine: teenindusbüroo perenaisele Mari Kasele. Küsimuse esitaja sai kingituseks keelenõuandekogumiku.

Telefoninõuande koormus on pidevalt kasvanud. 2008. aastal oli pöördumisi 7360, senine rekord on 2004. aastast, kui helistati 8260 korral. Küsitakse kõige kohta, mis avalikkuse tähelepanu keele teemal on köitnud. Keelenõuandjad saavad omakorda küsimustest ainest keelehooldekirjutisteks, mis iga nelja aasta tagant koondatakse raamatuks. 2008. aasta lõpus tuli trükist kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“. Varasemad kogumikud on kättesaadavad aadressil http://www.eki.ee/keeleabi.