Keelenõuannete kogu


Kus on kõrvallause koht? (2008-12-18)


Kõrvallause asub tavaliselt selle sõna järel, mida ta laiendab, nt
Priit, kes väljus majast, nägi Kaidot. (Majast väljus Priit.)
Priit nägi Kaidot, kes väljus majast. (Majast väljus Kaido.)

Kõrvallauset ei panda kaassõnatarindi keskele.
Vale: Tal on arvukalt andmeid kirjanike, kes on kirjutanud palju raamatuid, kohta.
Õige: Tal on arvukalt andmeid (nende) kirjanike kohta, kes on kirjutanud palju raamatuid. ~ Tal on arvukalt andmeid palju raamatuid kirjutanud kirjanike kohta.

Kõrvallauset ei jäeta ka omastavas käändes täiendi ja põhisõna vahele. Kuidas viga parandada?

1. Tehke kõrvallausest lauselühend.
Vale: Valla üldplaneeringu, mis määrab peamised valla arengusuunad, koostamine võib lõpule jõuda veel sel aastal.
Õige: Valla peamised arengusuunad määrava üldplaneeringu koostamine võib lõpule jõuda veel sel aastal.

2. Tehke kõrvallausest iseseisev lause.
Vale: Metsaistutuspäeva, millel osales ka keskkonnaminister, lõpus avasid metsaülemad mälestustahvli.
Õige: Metsaistutuspäeva lõpus avasid metsaülemad mälestustahvli. Päeval osales ka keskkonnaminister. ~ Metsaistutuspäeval osales ka keskkonnaminister ja päeva lõpus avasid metsaülemad mälestustahvli.

3. Tehke omastavalisest täiendist valdajamäärus.
Vale: Suurema osa liikumispuudega inimeste, kelleks mõnes mõttes pimedaid võib pidada, igapäevane elu on palju proosalisem.
Õige: Suuremal osal liikumispuudega inimestel, kelleks mõnes mõttes pimedaid võib pidada, on igapäevane elu palju proosalisem.

4. Tehke pealauses omastavalise täiendiga mine-tarindist da-tegevusnimega tarind.
Vale: Jõulujutu, mis äsja kirjandusvõistluse võitis, kirjutamise mõtte sai ta mullu Lapimaal käies.
Õige: Mõtte kirjutada jõulujutt, mis äsja kirjandusvõistluse võitis, sai ta mullu Lapimaal käies.