Keelenõuannete kogu


Komaga ja komata (2008-11-28)


Lause alguses asuvas ühendsidendis, nagu sellepärast et, selleks et, selle asemel et, enne kui, juhul kui, samal ajal kui vm, on komakasutus vaba, nt Selleks(,) et õigesti elada, tuleb hoolsalt õppida. Enne(,) kui lõplikult otsustad, tutvu meie kataloogiga. Juhul(,) kui soovime olla parimad, peame rohkem pingutama.

Sõna juhul võib lause algusest sageli ka ära jätta. Kui soovime olla parimad, peame rohkem pingutama. Kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus.

Kui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus.

Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel hetkel öelda võisid. Poiss on tubli, olgugi et väike. Kreem niisutab nahka, ilma et see muutuks rasvaseks.

Komaküsimustele leiab vastuseid ka Maire Raadiku ja Argo Mundi artiklist „Komaga ja komata“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“.