Keelenõuannete kogu


Jaapani sõnade kirjutamisest (2008-09-25)


Enamik jaapani sõnu kirjutatakse eesti tekstis tsitaatsõna kujul (kursiivis vm esiletõstus). Võõrsõnaks on mugandatud vaid väike hulk üldtuntud või varasemast ajast traditsiooniliselt kirjakeelde jäänud sõnu. Mõned sõnad on üleminekujärgus, kus neid võib kasutada nii tsitaatsõnana kui ka võõrsõnana.

Nii sobib eesti tekstis kasutada kas tsitaatsõna sushi või mugandit suši. „Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006“ on praegu ilma kursiivita „sushi“, kuid Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus täpsustab selle sõna kirjapilti.

Tuletame meelde, et tsitaatsõnu liidetakse sidekriipsuga, nt shiitake-seened, wasabi-kaste, shiatsu-massaaž, ja käänatakse ülakoma abil, nt marineeris teriyaki’ga, sõi somen’it, ninja’de võitlus.