Keelenõuannete kogu


ÜLE + EESTI + -LINE = ? (2008-06-09)


Õige on kirjutada nii üleeestiline kui ka üle-eestiline. Miks?

Kui sõnade liitumise piirile sattub kolm või neli ühesugust tähte, võib lugemise hõlbustamiseks panna sidekriipsu, ent see pole kohustuslik. Vt „Maaala ja maa-ala, plekkkatus ja plekk-katus“.

Meenutagem, et nimedest tehtud tuletised kirjutatakse väikese algustähega, nt Tallinn > tallinlane, Haapsalu > haapsalulane = haapsallane, Pärnu > pärnulane = pärnakas, Kohtla-Järve > kohtlajärvelane, New York > newyorklane; Tammsaare > tammsaarelik, Goethe > goethelik, Signe Kivi > signekivilik = signe-kivilik; Lexus > lexuslik; Eestimaa > eestimaine.

Kaassõna ja nime ühendist saadud tuletistes pole samuti suurt algustähte: üle Atlandi > üleatlandiline, üle Ameerika > üleameerikaline, üle Soome > ülesoomeline, üle Venemaa > ülevenemaaline. (Neid võib tõlgendada ka kaassõna ja nimetuletise ühenditena.)

NB! Nime ja omadussõna ühendites jääb nimi suure algustähega: Tallinna-suurune, Eesti-sisene, Läänemere-äärne, Pearu-sugune.

Argo Mund