Keelenõuannete kogu


Kas on õige kirjutada 12-le kanalile ja 1930-ndad aastad? (2008-04-07)


Kui arvu käände saame teada talle vahetult järgnevast sõnast, on käändelõpp arvu juures liigne, nt 12 kanalile (väärad on näiteks „12.le“ ja „12-le“), vähendada 14 eluaastale, 15 vallas, 163 dokumendis, 45 talust, 30 tükiks, 84 uuele doktorile; 110. aastapäevast (mitte „110.-ndast aastapäevast“), 20. kuupäevaks, 1. detsembrist, 10. klasside (mitte „10-ndate klasside“); XII mööblinäitusele, VIII rühmas, VI ja VII klassides ’kuuendates-seitsmendates klassides’.

Samuti on piisav 1. oktoobril ja 1985. aastal. Paraku näeb viimaste asemel väärvariante (nt „1-sel oktoobril“, „1-l oktoobril“, „1985ndal aastal“, „1985.-ndal aastal“, „1985dal aastal“, „1985al aastal“ jt).

Ökonoomne on kirjutada ka 1930. aastad, 1940.–1950. aastatel ~ aastail, 2000. aastate alguses (mitte „1930ndad aastad“, „1940ndatel–1950ndatel aastatel“, „2000ndate aastate alguses“), vrd ilma aasta-sõnata: 1930ndatel ~ 1930-ndatel ~ 1930ndail ~ 1930-ndail sündinud isikud.

Kui arv ja sellega samas käändes olev sõna pole kõrvuti, tuleb arvule lisada käändelõpp, nt 27s ~ 27-s Euroopa Liidu riigis, 38st ~ 38-st nõukogu istungil viibinud liikmest. Käändelõpp kirjutatakse arvu järele sidekriipsuga või lausa kokku. Teisiti on alale-, alal- ja alaltütleva käändega, mille lõpud tuleks lisada alati sidekriipsuga, nt 25-le uue kaardi omanikule, 53-l sooleärritusega patsiendil (patsiente on 53).

Argo Mund