Keelenõuannete kogu


Kas sõnad areng ja tegevus võivad esineda ka mitmuses? (2008-02-27)


Mõnikord on mitmusevormid, nagu arengud ja tegevused, õigustatud. Siiski ei tasu nendega liialdada, sageli saab soovitut väljendada ka ainsusevormiga.

Sõna areng tähendus on ’arenemine’, mitte ’sündmus’. Ent seda sõna kiputakse sageli just viimases tähenduses kasutama, nt „ülikooli jaoks olulised arengud“ peaks olema ülikooli jaoks olulised sündmused (või arengusuunad), „Eesti infoühiskonna arengud“ asemel võiks olenevalt sisust kirjutada Eesti infoühiskonna arengusuunad või tegevussuunad.

Sõnast tegevus on mõnikord tõesti võimalik mitmusevorm, ent üldiselt esineb ta siiski ainsuses, sest tähendus ’vaimne või kehaline aktiivsus; tegutsemine, askeldus; talitlus; sündmustik; tegevustik’ annab iseenesest mitmusliku sisu. Mitmusevormi kasutamine on põhjendatud konkreetsete tegevuse ilmingute loetelu puhul. Nt Alljärgnev on lühike ülevaade tegevustest, milleks on võimalik Euroopa Komisjonilt raha taotleda. Laste elu ja tegevused lasteaias on seotud kindla päevakavaga.

Tiina Paet