Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Minu aadress on Lääne-Virumaa, Rakvere vald, Eesküla.
Minu aadress on Lääne-Virumaa Rakvere vald Eesküla.

Valige õige variant.
80:4=20
80 : 4 = 20

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
pikki videosid
pikki videoid

Valige õige kirjapilt.
sovietlik
sovetlik
sovjetlik

Ettevalmistus e-etteütluseks.
Kontsentreerun raadiodiktori kristallsele häälele
Kontsentreerun raadiodiktori kristalsele häälele
Konsentreerun raadiodiktori kristalsele häälele

Omasõnade õigekiri.
vana mehe isalikkus
vana mehe isalikus

Lühendamine.
mobiilmakse – M-makse
mobiilmakse – m-makse