Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Maal tuuakse ajalehed tellijatele hiljem, kui linnas.
Maal tuuakse ajalehed tellijatele hiljem kui linnas.

Valige õige variant.
16–74aastased ehk 16–74-aastased
16 – 74 aastased vastajad

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
gepardide hüpped
gepardite hüpped

Valige õige kirjapilt.
intervju
interviu
intervjuu

Ettevalmistus e-etteütluseks.
Kontsentreerun raadiodiktori kristallsele häälele
Kontsentreerun raadiodiktori kristalsele häälele
Konsentreerun raadiodiktori kristalsele häälele

Omasõnade õigekiri.
luksepp
lukksepp

Lühendamine.
lõikest 5 – lk-st 5
lõikest 5 – lg-st 5