Testid

Vali õige variant.

mäslevad lained
mässlevad lained

maitsvad kukklid
maitsvad kuklid

pursis rootsi keelt
purssis rootsi keelt

purskaev
purskkaev

leplikud poisid
leplikkud poisid

homsed ülesanded
hommsed ülessanded
homsed ülessanded
hommsed ülesanded

põlati tagasihoidlikkust ja allasurutust
põlati tagasihoidlikust ja allasurutust

lehitses värvilisi märkmikke
lehitses värvilisi märkmike
lehitses värvilisi märkmikuid

vastastikkune mõistmine
vastastikune mõistmine

kirjad on kirjutamatta
kirjad on kirjutamata

raamat „Kuristik rukkis“
raamat „Kuristik rukis“

võrtsed võimalused
võrdsed võimalused

ärge kurtke
ärge kurdke

uuriad lubasid
uurijad lubasid

astus maija
astus majja

akna- ja ukseinged
akna- ja uksehinged

ümarda arvud kümnelisteni
ümmarda arvud kümmnelisteni
ümarda arvud kümmnelisteni
ümmarda arvud kümnelisteni

mõtetu võitlus
mõttetu võitlus